Beruházási projektek életciklusai BIM modellben követve – új törvény van készülőben 

 

Ha az épülettervezési és kivitelezési szektorban dolgozik, vagy érdekelt valamilyen formán, akkor bizonyára Ön is hallott már a készülő Állami építési beruházások rendjéről szóló törvényről, amely várhatóan áprilisban válik majd jogerőssé. A törvénytervezet legfőbb célja, hogy egységesítse, illetve új alapokra helyezze az állami építési beruházások eddigi rendszerét. A törvényalkotók szándékában áll továbbá az állami építési beruházások megvalósításának hatékonyság-növelése az energiahatékonyság priorizálása mellett. 

A törvénytervezet rögzíti, hogy a tervezés és engedélyeztetés BIM (Building Information Modeling) szabvány alapú tervezés alapján kell, hogy történjen a projektek átláthatósága, a hatékonyabb folyamat- valamint változáskezelés, és az épületek fenntarthatóságának növelése érdekében.

Legújabb cikkünkben a szóbanforgó törvényjavaslat apropóján szeretnénk bemutatni a digitalizáció, illetve a BIM szemlélet alkalmazásának jelentőségét és előnyeit a teljes ingatlan életciklus során.

 

Mi az a BIM modell?

A BIM az angol Building Information Modeling rövidítése. Egy digitális modell alapú építészeti tervezési módszer, amely részletes információkat tartalmaz az épületekről és az építési projektekről. Megoldást nyújt az ingatlan teljes életciklusának optimalizálására a tervezéstől, a kivitelezésen át, az üzemeltetés és fenntartás folyamatáig. 

A BIM modell alapja a digitális, 3D-s modell létrehozása, amely részletes információkat tartalmaz az épület tervezéséről, felépítéséről és működéséről, beleértve az építőanyagokat, rendszereket, hálózatokat, illetve berendezéseket. A különböző dimenziókban (3D, 4D, 5D, 6D) különböző típusú adatokkal felruházott 3D-s modell  digitális környezetbe helyezve számtalan módon hasznosítható: a tervezés vizualizálására, platformot nyújt a különböző szakági mérnökök szimultán munkavégzésére, az ütközési problémák korai (még a tervezési szakaszban) kiszűrésére, az ingatlan teljesítményének és fogyasztásának elemzésére, valós adatokon alapuló szimulációk készítésére, valamint a különböző projektcsapatok közötti koordináció elősegítésére – csak hogy néhány példát említsünk.

A BIM egy naprakész információkkal rendelkező, modern, szakágakon és folyamatciklusokon átívelő tervezési és változáskezelési megoldást, valamint valós idejű kommunikációs lehetőséget nyújt a szakemberek számára. 

 

BIM modell alapú 3D épületterv

 

Az állami építési beruházások teljes életciklusán átívelő törvényjavaslat

Fontos megjegyezni, hogy cikkünk írásának időpontjában a törvény tervezeti státuszban van. Ennek alapján az alábbi állami beruházási projektekre terjed ki: 

“A törvénytervezet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, új építmény, építményrész, építményegyüttes megvalósítására, meglévő épület bővítésére, felújítására, helyreállítására, lebontására irányuló építési beruházásra terjed ki, amelynek megvalósításához felhasznált költségvetési vagy közvetett európai uniós forrás külön-külön vagy együttesen a becsült érték ötven százalékát meghaladja.” 

A törvényjavaslat célja, hogy modernizálja és újraszabályozza az állami építési beruházások teljes életciklusát az előkészítéstől a tervezésen és kivitelezésen át az üzemeltetésig, illetve fenntartásig. A törvényalkotók kiemelt jelentőséggel kezelik az energia-, valamint a költséghatékonyságot, illetve az érték-haszon szemlélet elvét. 

 

BIM-szemlélet jelentősége a törvényjavaslat szempontjából

A fenti célok elérése érdekében a törvényjavaslat rendelkezik az állami építési beruházások BIM építményinformációs modell alapú műszaki megvalósítási rendszerének kialakításáról. Emellett pedig meghatározza, hogy az Uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű állami magasépítési beruházások esetében az építtető köteles előírni a BIM alapú műszaki megvalósítás rendszerének a beruházás teljes életciklusában történő alkalmazását. Ennek értelmében már a tervezés megkezdése előtt BIM alapú megvalósítási koncepciót kell készíteni, ezt követően pedig erre építeni a folyamat további részét a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át, az üzemeltetésig és fenntartásig.

A beruházások modernizációja a digitalizáció segítségével lehetővé teszi a szakágakon és folyamatciklusokon átívelő változáskezelést, amely tervezhetőbbé és költséghatékonyabbá teszi a projekteket. A javasolt műszaki megvalósítási rendszer által biztosított naprakész üzemeltetési információk pedig a transzparens és fenntarthatóbb facility managementet támogatják. 

 

A BIM szemlélet alkalmazásának előnyei és jelentősége az állami projekteken túl

A BIM rendszer alkalmazása a magánszférában egyelőre opcionális, azonban a már említett törvényjavaslat is egyértelművé teszi, hogy a szakma a digitalizáció irányába halad. Érdemes tehát minél előbb megismerni és használatba venni a rendelkezésre álló eszközöket, amelyekből akár versenyelőny is faragható. 

 

Tervezési szakasz

A BIM egyik legfontosabb felhasználási lehetősége a tervezési fázisban a szakági modellek közötti ütközésvizsgálat. Ebben pedig benne van a BIM-ben rejlő potenciál kihasználásának egyik legfontosabb feltétele: a megfelelő működéshez a projekt minden résztvevőjének együtt kell dolgoznia. Fontos megjegyezni, hogy a BIM modell akkor tud szignifikánsan többet a fiókban porosodó terveknél, ha az illetékesek aktívan használják és frissítik a projekt valamennyi fázisában, nem pedig csak a tervezés, vagy utólag az üzemeltetés fázisában egy statikus állapotot rögzítenek vele.  

Optimális esetben tehát valamennyi, a tervezési fázisban részt vevő szakember együtt dolgozik a modellen. A BIM interdiszciplináris hozzáférést ad a modellhez, illetve biztosítja a szimultán munkavégzés lehetőségét. Minden egy modellen belül készül beleértve például az építész alaprajzát, a vonatkozó szakági terv gépészeti elrendezési terveket, a statikus által készített födémtervet és az elektromos tervező által készített kábeltálca kiosztást – így kiküszöbölve az eltérés lehetőségét. Ha bárki változást eszközöl a modellen (pl. a gépész tervező áthelyez egy csövet, vagy vezetéket), akkor ez a változtatás automatikusan frissül a rendszerben és azonnal láthatóvá válik minden résztvevő számára. 

Az építészeti, belsőépítészeti és az épületburkot érintő szaktervezői, valamint az épületgépészeti, a tartószerkezeti, és az épületvillamossági szakágak munkája a BIM modell segítségével könnyen összhangba hozható, az esetleges problémák és hibaforrások pedig már a munka korai szakaszában kiszűrhetővé válnak.

A digitális platform használata számos tervezési paraméter optimalizálását leegyszerűsíti, amelyek egy része továbbível a projekt kivitelezési fázisára. Ilyenek például az energiahasználat, anyaghasználat, költségek, kivitelezési idő, parkolók száma, egyidejűség, későbbi átalakíthatóság, és így tovább.

A BIM modell használata nagyságrendekkel megkönnyíti és pontosabbá teheti a beruházások költségvetésének tervezését is. 

Azt se felejtsük el, hogy a tervezési szakasztól a kivitelezésig BIM szemlélettel megvalósuló beruházások esetén az ingatlanok későbbi üzemeltetése és karbantartása is jóval könnyebb lesz, hiszen a szakemberek átlátható, részletes és naprakész információval rendelkeznek majd az épületek minden szegletéről. 

 

Kivitelezési szakasz

A BIM modell használata a kivitelezési szakaszban is számos előnnyel jár. Ahogy a tervezési fázisban, itt is lehetővé teszi a résztvevők és érdekelt felek (építészek, kivitelezők, mérnökök, befektetők, ügyfelek) számára a hatékonyabb együttműködést, ami jobb kommunikációt és koordinációt eredményez. Jobb átláthatóságot, ezáltal pedig megalapozott döntéshozatalt biztosít. 

A BIM további előnyei a kivitelezési fázisban:

  • Kivitelezés ütemezése: időbeli, térbeli, gazdasági
  • Szimulációk: az ütemterv beli csúszások és következményeik is szimulálhatók a projekt egyéb területeire és résztvevőire nézve pl. építőanyaghiány, beszállítói késés, vagy akár az, hogy egy kivitelező vállalkozó kiesése hogyan befolyásolná az előrehaladást.
  • Logisztika és szervezés: a BIM valós környezeti állapot rögzítésével szimulálhatóvá teszi a helyzeteket, így felhasználható akár a szükséges útlezárások meghatározásánál a területeket és a lezárások idejét, valamint ütemezését illetően.

BIM modellel az épülő ingatlan 3D-ben is megjeleníthetővé válik, így a szakemberek bármikor az építés különböző szakaszaiban megtekinthetik azt és eszközölhetik a szükséges módosításokat. Ezeket a módosításokat a rendszer dinamikusan kezeli. 

A BIM részletes, pontos és naprakész információt nyújt a szakembereknek, beleértve a tervekben szereplő méreteket, az anyagokat és az alkatrészeket, melyekből kimutatások is készíthetők, ezzel is növelve a kivitelezési projekt pontosságát és hatékonyságát. Az anyagfelhasználás optimalizálásával és a hulladék minimalizálásával hozzájárul a költségmegtakarításhoz is.

A Smart Market Report nemzetközi felmérése alapján a kivitelezők szerint a BIM szemléletű beruházási projektek 4 fő előnye: 

  • Kevesebb hiba és elmaradás
  • Jobb együttműködés a tulajdonosokkal és tervezőkkel
  • Erősebb szervezeti kép
  • Kevesebb javítás

 

Üzemeltetési szakasz

A BIM a beruházási életciklus utolsó és egyben leghosszabb szakaszában az ingatlan üzemeltetési és fenntartási fázisában is kiváló szolgálatot tesz a létesítménygazdálkodási szakemberek számára. A digitális vagyongazdálkodás segítségével egyetlen, felhasználóbarát platformon látható és kezelhető valamennyi releváns információ, beleértve a területi adatokat, az épületgépészeti- és villamossági adatokat, a fogyasztási statisztikákat, a bérlők részletes adatait és a karbantartási, valamint javítási munkálatokat. 

A BIM szemléletű és alapú facility management teljes átláthatóságot biztosít, amely növeli az erőforrás-menedzsment hatékonyságát. Segítségével a karbantartási munkák tervezhetőbbé és nyomonkövethetőbbé válnak, így a munkaszervezés és szakember-allokálás jelentős mértékben leegyszerűsödik.

A transzparencia, a részletes és naprakész adatok, valamint az optimális munkaszervezés a BIM alapú létesítményüzemeltetést költséghatékonyabbá és megtérülővé teszi a hagyományos facility managementhez képest. A rendszer segítségével könnyebben tervezhetnek és megalapozotabb döntéseket hozhatnak a szakemberek, amely végső soron a teljes szervezet előnyére válik.

 

Teljeskörű BIM modell alapú megoldás a New Version-től

Vállalatunk átfogó és professzionális megoldást nyújt megbízóink számára a beruházási életciklus teljes idejére. Generáltervezési projektjeinket modern, BIM szemlélettel bonyolítjuk a teljes átláthatóság és hatékonyság érdekében. Ügyfeleink a tervezési fázist követően is számíthatnak ránk teljeskörű szakértői támogatással és művezetéssel a kivitelezés teljes időszakában.

A BIM fentebb említett előnyeit kombinálva profi partnereink és szakembereink munkájával, kompromisszummentessé tesszük az építést és a kivitelezést, legyen szó kisebb vagy nagyobb méretű, állami vagy magán projektekről. Büszkék vagyunk rá, hogy a jó kommunikáció és a transzparencia cégünk egyik legnagyobb erőssége. Ugyanúgy elengedhetetlen tényezőként tekintünk rájuk, mint az ügyfél igények alapos ismeretére és azok priorizálására. Ezek segítségével minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy visszaállítsuk az ügyfelek és befektetők bizalmát az építőipari szakma iránt. 

Sok más kivitelezővel ellentétben az ingatlan átadás-átvétel nálunk nem jelenti az együttműködés végét, hiszen szolgáltatásaink a beruházási projekt végső fázisára, a létesítményüzemeltetés számára is megoldást nyújtanak.

Cégünk 2010-es megalakulása óta támogatja a vagyongazdálkodási szakemberek munkáját CAFM (Computer Aided Facility Management) megoldásokkal, illetve egyéb, létesítménygazdálkodást támogató digitális megoldásokkal és folyamat-hatékonysági javaslatokkal. 

Így biztosítjuk ügyfeleink számára a teljeskörű és megbízható megoldást beruházási projektjeik teljes élettartamára.

 

Összefoglalás

Ahogyan az a készülőben lévő Állami építési beruházások rendjéről szóló törvényből is egyértelműen látszik, a generáltervezési és kivitelezési folyamatok modernizációja már nem egy jövőbeli lehetőség, hanem napjaink elvárása. A törvényjavaslat egyik fő célja a költségek és időkeretek pontosabb tervezhetősége, a beruházási projektek szakágakon és ciklusokon átívelő nyomonkövethetősége, valamint a kockázatok csökkentése. A BIM végső soron az építőipari szektor fejlődését szolgálja, valamint elősegíti az épületek minőségének javulását, az építési hibák csökkentését és a fenntarthatóság növelését. Jelenlétével várhatóan forradalmasítja az épület életciklusok köré szerveződő iparági tevékenységeket: tervezést, kivitelezést csak úgy, mint az üzemeltetést és a létesítményekkel való gazdálkodást.

Éppen ezért nem érdemes “szükséges rosszként” kezelni. Tekintsen rá inkább lehetőségként, amellyel gyorsabban és hatékonyabban, kisebb hibalehetőséggel kezelheti ingatlanja tervezési, kivitelezési, valamint üzemeltetési projektjeit. 

Akár állami, akár magánberuházásához keres hosszú távú, megbízható partnert, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Vegye fel velünk a kapcsolatot és beszéljünk igényeiről!